Serveis

Especialitats jurídiques

Adaptar-se per donar millor servei

Ningú dubta que vivim en un món globalitzat en el qual els marcs normatius (europeu, nacional, autonòmic, local …) es superposen i en ocasions entren en conflicte.

Aquesta complexitat creixent obliga cada vegada més a una hiper-especialització dels serveis jurídics, però sense caure en la fragmentació: el client busca un servei 360º, no haver de buscar nous especialistes a cada pas.

Una bona manera d’abordar aquest escenari és formar xarxes de professionals ben diversificades, col·laboratives i en contínua actualització.

Proximitat i diligència

La Justícia pot resultar complicada i en ocasions estressant, per això procurem fer les coses de manera còmoda i fàcil, de manera que ens permeti afrontar les situacions amb serenor i confiança.

Especialitats

Aquests són els serveis agrupats per tipologies. Els hem resumit per facilitar la lectura, però si n’hi ha algun que no trobeu, consulteu-nos sense compromís.

Civil

Separacions i divorcis
Modificacions de mesures
herències
Redacció de contractes
Reclamacions de quantitat
Reclamacions de danys i indemnitzacions
Arrendaments
Desnonaments
Comunitats de propietaris
Accidents de trànsit
Tramitació de compravenda de vehicles

Penal

Assistència al detingut
Assistències en Comissaries i Jutjats
Defensa en procediments penals
Judicis de delictes lleus
Judicis ràpids
Procediments abreujat
Acusació penal: Interposició de qualsevol tipus de Denúncia o querella
Procediment d’Habeas Corpus

 

Àmbit Internacional

En l’àmbit de el Dret civil, divorcis internacionals, redacció de testaments de persones amb interessos econòmics en més d’un país, empresaris amb contractes internacionals a negociar o revisar. En Dret penal, casos d’extradició i ordres de detenció europees, així com procediments on la víctima és estrangera o hi ha béns confiscats a l’exterior.

Administratiu

Sancions administratives
Multes de trànsit
Responsabilitat patrimonial de l’Administració Pública
Reclamació de plusvàlues i altres drets
Recursos en via administrativa i judicial
Dret bancari, reclamació de clàusules abusives, IRPH ..

Estrangeria

Permisos de residència i treball
Reagrupament familiar
Arrelaments
Tramitació de la nacionalitat espanyola
Denegacions d’entrada en frontera
Sol·licituds d’asil a l’Aeroport del Prat
Recursos administratius i contenciosos

Dret penal econòmic

Corporate defense y Compliance / responsabilitat penal de l’empresa
Delictes societaris
Administració deslleial
Falsedat comptable
Imposició d’acords abusius
Blanqueig de capitals
Insolvència punible
Propietat Intel·lectual
Propietat industrial
Delictes contra els drets dels treballadors
Delictes contra la Hisenda Pública i Seguretat Social
Delictes contra el mercat i els consumidors
Descobriment i revelació de secrets d’empresa
Delictes contra el medi ambient
Falsedats

Delictes contra el patrimoni

Estafa
Apropiació indeguda
Robatori
Furt
Receptació
Danys

Delictes contra la seguretat viària

Conducció sota influència de begudes alcohòliques o drogues
Negativa a sotmetre a les proves d’alcoholèmia
Conducció temerària
Conducció sense permís