Equip humà

Xarxa digital de serveis jurídics

Grup promotor

Quirinalia és una plataforma digital que connecta professionals creant sinèrgies amb la finalitat de brindar un millor servei i cobertura a les necessitats dels nostres clients.

És una xarxa en expansió, però que té un nucli, un origen i aquests són els professionals del grup promotor.

Irene Navarrete Fombella

DRET PENAL: Assistència a l’detingut, Acusació penal, Assistència lletrada a judicis per delictes lleus, Corporate defense i Compliance / responsabilitat penal de l’empresa.

DRET CIVIL: Judicis Ordinaris, Verbals, Canviaris, Monitoris; Redacció de documents i contractes, Responsabilitat civil.

D. D’ESTRANGERIA: Empadronament, Reagrupament familiar, Nacionalitats …

Lucas Muñoz Domenech

Advocat processalista. Diploma de Pràctica Jurídica a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (2002/03)

Màster de Dret Públic a la Universitat Pompeu Fabra “Estudis avançats de l’ordenació juridicoadministrativa del territori i de mercat” (2004/05)

Advocat col·laborador d’Endesa Distribució Elèctrica (2004/13)

Assessor Jurídic de el Departament de Gestió Econòmica i Patrimoni de l’Ajuntament de Mataró (2018/19)

Especialitats: Dret Administratiu (Procediment Administratiu i Contenciós-Administratiu, Sector Elèctric, Normativa de Patrimoni de les Administracions Locals, sancions de Trànsit i Estrangeria), Dret Civil (reclamacions de quantitat, Dret matrimonial i Dret immobiliari) i reclamacions de nul·litat de clàusules abusives en les hipoteques.

Treball en xarxa

A més de el Grup Promotor comptem amb la col·laboració de més d’una vintena de professionals independents per donar respostes a les demandes de la complexa societat actual.

Alex Acero Xerta

Fundador del Centre de Negocis ArenysInnova (2007) especialitzat en serveis per a advocats i d’Espaiweb (1997) constructora d’espais digitals i serveis d’Internet. Responsable de l’administració de quirinalia.com.

Alexandre Calvo i Cristina

Llicenciat en dret per SOAS (School of Oriental and African Studies, Universitat de Londres), Àlex Calvo té sòlids coneixements de dret anglosaxó, així com contactes i experiència internacional. Entre d’altres, ha estat professor convidat a l’OSCE Academy (Bishkek, Kyrgyzstan) i a la Universitat de Nagoya (Japó). Parla alemany i japonès, i ha treballat en el sector financer.

Àlex Calvo porta tant temes de dret civil com penal, centrant-se en casos amb algun element estranger. Molts dels seus clients li han escollit pel seu domini de la llengua anglesa, també parla alemany i japonés. A nivell civil, els seus casos recents inclouen divorcis internacionals i redacció de testaments de persones amb interessos econòmics en més d’un país. En dret penal, casos d’extradició i ordres de detenció europees, així com procediments on la víctima és estrangera o hi ha béns confiscats a l’exterior.

Vanessa Casas du BAR

Especialitats: Dret Mercantil, assessorament a empreses tant en funcionament societari com en negocis, patrimonial i contractual. Administració Concursal.

Dret Civil: petició de nul·litat de clàusules bancàries abusives, reclamació per despeses indeguts. Contractació civil i reclamacions corresponents (lloguers, arres, compravenda). Família (divorci, petició guarda i custòdia, aliments, modificació mesures).

Presencial o a distància